GEZINSHUIS DE GROOTE ULFT

 
 
 

Wij bieden een plek waar op een kleinschalige manier jeugdhulp wordt geboden aan kinderen/jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. De kracht van het ‘gewone’ leven staat hierbij centraal.


Binnen ons gezinshuis kunnen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar terecht en bieden de gezinshuisouders 24 uur per dag  en 7 dagen per week verzorging, opvoeding en begeleiding. In een gezinshuis is sprake van professionele opvoeders: de gezinshuisouders.


Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding, en accent op het normale leven.


We zijn als vrijgevestigd gezinshuis aangesloten bij Elan, een coöperatie van zelfstandige en kleinschalige woonzorgaanbieders.In een landelijke omgeving, op een boerderij, te Sevenum (Noord-Limburg) zijn wij in december 2013 gestart met ons gezinshuis. We zijn een vrijgevestigd gezinshuis. We bieden momenteel een thuis aan  jeugdigen die vallen onder de jeugdwet. Op dit moment wonen er drie jongens in ons huis in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar.

Wat is een gezinshuis?